Bokutgivning

Är det någon ide att ge ut en bok själv?
Vad kostar det?
Hur marknadsför jag den?

Tre mycket vanliga frågor som trillar in när man börjar kika på andra vägar till utgivning än per bokförlag.
Här har jag samlat ihop några nyttiga sajter som kan hjälpa dig.

Dessa hjälper dig att göra e-böcker eller ger goda råd.

http://e-bookreaders.biz/sv/creating-your-own-ebook/
http://minebok.com/
http://marknadsforing.bloggproffs.se
http://rundkvadrat.com/tag/e-bok/
http://e-junkie.com
http://word-battle.dk
http://vulkan.se
http://spsm.se
http://smashwords.com
http://lulu.com
http://ebookstarter.com
http://createspace.com
http://clickbank.com
http://amazon.com/
http://bokrondellen.se
http://debutantbloggen.se
http://forfattarforbundet.se
http://kb.se/isbn
http://publit.se
http://sollentunaforfattarna.se
http://soloforetagaren.se
http://stipendier.se/

Här har du några sajter vars ägare trycker dina böcker mot betalning eller hjälper dig med goda råd.

http://boklyan.se
http://books-on-demand.com
http://createspace.com
http://filedby.com
http://gordinegenbok.se
http://instantbook.se/
http://kulturdasset.se/
http://papertalk.se
http://poeter.se/
http://solentro.se
http://vulkan.se
http://publit.se/
http://diktonius.se


http://www.pocketdirekt.se/ kan du hitta en sajt som hjälper dig att starta upp en bokaffär på nätet där du antingen säljer dina egna eller andras böcker.
Så här står det på deras sida:
Välkommen till PocketDirekt!
Genom PocketDirekt kan du enkelt starta din egen nätbokhandel på 4 minuter!


Om du tycker om böcker och vill tjäna pengar är PocketDirekt tjänsten för dig. Bli återförsäljare redan idag och börja tjäna pengar direkt genom att sälja böcker på din blogg, hemsida eller community-sida! Välj en bok, sätt ett pris, välj utseende på din köpwidget och publicera den sedan på de sidor du vill! Du får provision från och med första boken som betalas ut till ditt konto! Det är helt riskfritt och PocketDirekt sköter all logistik och betalningshantering!


För tips och idéer kring hur andra användare av tjänsten gjort - besök gärna vår blogg på pocketdirekt.wordpress.com!
Börja tjäna pengar redan idag genom att registrera dig till höger!Litteraturstöd

Det blir alltfler som ger ut böcker på egna förlag. Böcker som är angelägna, böcker som är viktiga, böcker som har läsare, men ändå inte vill ges ut av de stora förlagen.
Lite hjälp när man ger ut på eget förlag kan vara att söka litteraturstöd hos Kulturrådet. Här nedanför kan du läsa hur det går till:
Litteraturstöd

Syftet med stödet är att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur samt främja spridning och läsning av litteratur.

Efterhandsstöd

Litteraturstöd kan sökas av den som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art och som är verksam i Sverige.Efterhandsstöd innebär att man söker stöd när boken kommit ut.Boken ska ha svenskt ISBN-nummer som ges av ISBN-centralen vid Kungliga biblioteket eller motsvarande för elektroniska publikationer.

Boken ska vara utgiven under de senaste sex månaderna.

Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok. Undantag gäller för klassisk litteratur där stöd kan sökas även för återutgivning.

Kulturrådet prioriterar inte titlar som trycks i en förstaupplaga av sådan omfattning att de kan förutsättas ge tillräckliga intäkter för utgivaren. För att kunna söka stöd får inte upplagan överskrida 5 000 exemplar för skön- och facklitteratur på originalspråk. För övriga kategorier är upplagegränsen 8 000 exemplar.

Läromedel är undantaget från litteraturstöd. Festskrifter, vänböcker, notutgivning, studiematerial eller vetenskapliga verk med specialistinriktning får i regel inte stöd; inte heller böcker av uppslagsbokskaraktär, hobbyböcker, årsböcker, böcker av enbart lokalt intresse, utställningskataloger, pysselböcker, handböcker, inomreligiös litteratur, kokböcker och reseguider.För bedömningen gäller att boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt.

Läs mer om särskilda utgångspunkter för bedömning av de olika litteraturkategorierna.Stödbeloppet baseras på sidantal. Se vidare sidersättning respektive sidersättning för serier. Observera att högsta möjliga ersättning gällande f-pris endast avser distributionsstödet (läs mer under rubriken Distribution till biblioteken).

Högsta möjliga belopp för litteraturstöd är 70 000 kr. För titlar som trycks i en första upplaga från 5 000 exemplar reduceras stödbeloppet till hälften. Beloppen gäller böcker av normal kvalitet.

För tekniskt enkla utgåvor och pocketböcker görs ett avdrag med 25 procent. För avhandlingar som har fått statligt tryckbidrag eller för böcker som fått annat statligt produktionsstöd reduceras stödbeloppet.

För böcker som på grund av format och färgillustrationer har exceptionellt höga produktionskostnader beräknas stödbeloppet även utifrån de faktiska produktionskostnaderna. Även för litteratur som ges ut i digital form beräknas stödbeloppet med utgångspunkt i produktionskostnader.Ansökan görs online. Undantag är stöd till litteratur på annat originalspråk än svenska som söks på särskild blankett. Ansökningar kan göras löpande under året.

Förlaget ska skicka ett exemplar av den färdiga boken till Kulturrådet samtidigt som ansökan görs (särskilda regler gäller för böcker utgivna på annat originalspråk än svenska). När Kulturrådet granskat och godkänt ansökan får förlaget en sändlista till den arbetsgrupp som ska behandla ansökan. Boken ska då skickas ut till ledamöterna så snart som möjligt. Vid förhandsbesked för utgivning av en enskild titel (se Övergångsbestämmelser) ska ett så fullständigt manuskript som möjligt skickas till Kulturrådet.

När det gäller litteratur utgiven på annat originalspråk än svenska ska ansökan kompletteras med tre exemplar av boken samt en sammanfattning av boken. Om ansökan gäller litteratur för barn och unga ska ansökan kompletteras med åtta exemplar av boken samt en sammanfattning av boken. Om boken är skriven med ett annat alfabet än det latinska ska bokens titel även översättas till svenska i ansökan.

Handläggningstiden är ungefär två månader. Se vidare sammanträdesplan för litteraturstödets olika arbetsgrupper. Observera att sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid närmaste sammanträde med arbetsgruppen.En bok som beviljats litteraturstöd får automatiskt också distributionsstöd, vilket innebär att de litteraturstödda titlarna distribueras till samtliga huvudbibliotek. Ett villkor för stöd är därför att den sökande kan leverera 291 exemplar av boken.

Förlaget ska leverera varje titel som fått litteraturstöd i 291 exemplar till ISY Distribution som hanterar distributionen till biblioteken på uppdrag av Kulturrådet. Som ersättning för de levererade böckerna får förlaget 50 procent av bokens f-pris multiplicerat med 291.Så gjorde jag:

Jag skrev min bok och skickade den sedan till flera olika förlag, som faktiskt svarade ganska snabbt. Den som svarade först gjorde det efter två veckor.

När det stora vita kuvertet damp ned i min låda förstod jag att jag blivit refuserad, men var ändå inte riktigt hundra. Mina fingrar skakade och jag var alldeles torr i munnen när jag sakta snittade upp det.
Inuti låg ett vitt pappersark där någon skrivit att boken förvisso var mycket bra och berörde ett mycket angeläget ämne, men att de tyvärr inte hade råd att ge ut den eftersom boken tillhörde en för liten nisch. Den gav helt enkelt för lite avans för förlaget.

Efter fem stycken liknande brev gav jag upp och bestämde mig för att ge ut den själv.

Genom skrivarsajten kapitel1 som jag hittat på nätet fick jag reda på att papertalk hjälpte till att trycka den, och mejlade till dem.
De ville ha boken i pdf och bad mig fixa det, eller också kunde de göra det mot betalning.
Jag skrev ett inlägg på kapitel1 och fick kontakt med Billy Bratt som utan betalning hjälpte mig både med redigering och att göra om texten till pdf.
Tänk om jag haft en aning om vilket jobb det var att redigera de få 160 sidorna.
Det blev ändringar hela tiden och sakta men säkert växte den klara pdf:n fram.
Det är ju faktiskt så att som författare så är det du som styr handlingen, och kan lägga till eller ta bort så mycket du vill. Och varje gång jag läste texten blev det ändringar. Det var ord som kändes konstiga eller meningar som ändrade ordningsföljd.

Nåväl, efter flera månaders redigeringsjobb sände jag in texten till Papertalk som efter cirka en vecka mejlade och berättade att paketet fanns för avhämtning.
När jag öppnade kartongen och plockade upp boken hade jag nästan samma känsla som när jag födde barn.#ÖstergårnMyskje Renovering av stallkammare och stall

Stallkammaren är viktig för en hästmänniska, ja för hästen med förstås. Allt som behövs ska finnas där. Peter fick min gamla stallkammare fö...