En början-577

"Hur gör jag?" frågade Kalle, och drog i ett av repen. "Det finns ingen början, och inget slut på det här."
Skrattande knöt Cecil ihop två tampar och drog upp en av säckarna. "Du lär dig så småningom. Det är inte lätt, men det kommer."
"Man ser inte handen framför sig."
"Hur skulle det se ut om alla såg oss? Landsfiskalen skulle komma som skjuten ur en kanon."

Kommentarer

Populära inlägg